Nuwe Lidmate

Welkom aan voornemende lidmate.

Ons glo dat mense deur God by ‘n gemeente gevoeg word. Net soos mense vir God belangrik is, is mense ook vir ons by Westergloed belangrik. Ons wil ‘n gemeente wees waar daar na mense se behoeftes omgesien word, in terme van gees, siel en liggaam. Ons glo dat die kerk steeds relevant is in die post-moderne sameleweing. Ons sien daarna uit om u hartlik te verwelkom en vertrou dat jy jou geloofsreis saam met ons sal geniet en op gees-telike vlak sal groei. Nuwe lidmate wat besluit om by ons gemeente aan te sluit kan op die volgende wyses te werk gaan om die nuwe lidmaatvorm te bekom en te voltooi/in te handig:

Laai nuwe intrekker vorm hier af of kry by kerkkantoor en voltooi. Vorms is ook Sondae na afloop van die erediens beskikbaar by ‘n lid van die gasvryheidsbediening. Die kerkkantoor sal na ontvangs van die vorm attestate aanvra van die vorige gemeente.

Form

Doopgeleenthede

Die doop word bedien op aanvraag. Voornemende doopouers moet daarop let dat kerkordelik , een van die ouers ‘n lidmaat van die NG Kerk moet wees en dat sy/haar attestate dus betyds bekom moet word, indien nodig.

Doopsondae is gewoonlik die eerste Sondag van die maand. Lidmate wat wil doop moet een kalendermaand voor die beplande doopdatum die kerkkantoor kontak om die doop te registreer. Die kantoor sal alle nodige inligting verskaf.

Die doopgesprekke vooraf is verpligtend vir beide ouers.

Persone wat aan ‘n ander NG Gemeente of ander kerkgenootskap behoort, maar by Westergloed wil doop, kan die kerkkantoor kontak vir nodige inligting en reëlings.

Opdatering van lidmaatinligting

Ons hoofbronne van kommunikasie is deur e-pos, sms en whatsapp. Maak asb seker by die kerkkantoor dat jou inligting op datum is sodat jy nie uitmis op belangrike gemeente inligting nie.

Gebruik asseblief ‘n paar minute om die onderstaande vrae te voltooi om ons behulpsaam te wees met die opdatering van u inligting

Huwelike

Baie geluk! Ons wil graag jul huweliksdag spesiaal maak.

Paartjies wat wil trou, kan die predikant van keuse direk skakel om nodige reëlings te tref. Indien jul in die kerk wil trou en/of die saal wil gebruik, kan die kerkkantoor geskakel word.

Begrafnisse

Begrafnisse is traumaties en daarom wil die Gemeente die families wat deur hierdie moeilike tyd gaan ondersteun. Indien u ‘n leraar benodig vir ondersteuning en om die diens waar te neem, kontak asb die leraar van u keuse om reëlings te tref.

Vir ander inligting en vir die praktiese reëlings moet die kerkkantoor geskakel word asb.

Gedenkmuur

Die gedenkmuur bied die geleentheid om die as van jou naasbestaande in ‘n nissie in die muur te plaas. Die nissie kan gekoop word met ‘n graniet gedenksteentjie en blomhouertjie wat aan die voorkant van die nissie geplaas word.

2 Persone se kissies met as kan in die nissie geplaas word. U kan ook ‘n nissie vooraf bespreek en betaal vir latere gebruik.

Kontak asb die kerkkantoor vir verdere inligting.