Aanbidding en Onderlinge sorg

Hier hanteer ons alles wat met eredienste, kleingroepe, bybelstudies en ander spesiale Gemeente gebeure te doen het. Dis ook waar ons die ondersteun wat deur moeilike tye gaan.

Gebedsbediening

Kom bid gerus saam Sondae voor die erediens of wees deel van die voorbiddingsgroep op whatsapp. Ander gebedsgeleenthede word gekommunikeer soos dit beplan word.

Getuienisbediening

Hier fokus ons op die gemeente se betrokkenheid na buite en reik ons uit na ons omgewing. Ons is ook by verskeie buitelandse bedieninge betrokke.

Kleingroepe

‘n Kleingroep is ‘n spesiale plek waar mense familie word, geestelik kan groei en ondersteuning kry. Word gerus deel van ‘n kleingroep!

Jeugbediening

Kinders van 3 jaar tot graad 6 word Sondae tydens die erediens by die Kinderkerk bedien. Graad 7 tot 11 (wat die belydenisklas insluit) ontmoet Sondae na afloop van die erediens.     

Musiek- en sangbediening

Indien jy graag sing of ‘n instrument bespeel, raak gerus deel van die musiekspan.

 Vrouediens

Elke vrouelidmaat van Westergloed is deel van die vrouediens. Kom kuier gerus saam!

Carpe Diem

Carpe Diem is lekker saamkuier geleenthede in die oggend vir enige iemand wat dit wil bywoon, maar ook spesifiek vir ons ouer lidmate. Kom kuier gerus saam! Hou die Westergloedjie dop vir die volgende kuiergeleentheid.

Gasvryheidbediening

Het jy ‘n hart vir mense en wil ander graag tuis en deel laat voel? Skakel gerus in by hierdie bediening.

Ondersteuningsgroep

Die ondersteuningsgroep besoek graag lidmate wat siek was, herstel na ‘n operasie, ‘n geliefde verloor het of ‘n ander moeilike situasie moet deurgaan. Skakel ons gerus indien jy ondersteunning nodig het.

Begrafnisbediening

Ons bedien families in rou deur te help met die voorsien van eetgoed tydens rou- en begrafnisdienste.

Tegnologie

Indien jy ‘n goeie aanvoeling vir klank of tegnologie het, raak gerus deel van die klank- of multimedia spanne wat tydens die erediens seker maak dat alles glad verloop.

Kommunikasie

Ons fokus is om die gemeente so goed moontlik met nodige inligting te bedien, sodat niemand uitmis op enige iets nie.