Nuwe intrekkers

Hartlik welkom by Westergloed.

Laai asseblief die vorm vir nuwe lidmate af, Voltooi en handig dit by die Kerkkantoor in of e-pos dit.

Om die Nuwe Lidmaatvorm af te laai, kliek hier.


Doopregistrasie

Reël met die kerkkantoor . Doopregistrasievorms moet ten minste een maand voor die tyd by die kerkkantoor ingehandig word. Doopdatums is die eerste Sondag van elke maand.

Om die doopregistrasievorm af te laai, kliek hier.


Terrein – Waar is wat?

 

Model_Kerk-PLAN-WEBWERF-MET-KLEURE


Finansies

Gemeentelede is welkom om finansieel tot die verskillende fasette van die gemeente se totale bediening by te dra. Merk asseblief enige bydraes wat per debietorder, aanlyn, of kontant en tjeks in koeverte gemaak word, duidelik vir watter doel u dit gee.

  • Dankoffers – bydraes (gewoonlik lidmate se tiendes) wat aangewend word in die daaglikse bestuur en funksionering van die gemeente, asook welwillendheidswerk.
  • 10e Maand-bydraes – lidmate maak hierdie bydraes bo en behalwe hul tiendes, soos wat hulle voel dat hulle gelei word om te doen.

Ander sake waarvoor u spesifiek kan bydra, is:

  • Bybelverspreiding – vir Bybels wat in die omgewing uitgedeel word.
  • Noodfonds – ten bate van finansiële en ander hulp aan persone wat in nood verkeer.
  • Geloofsofferbelofte (GOB) – ter ondersteuning van sendingaksies plaaslik sowel as in die buiteland.
  • Deurkollekte – vir instansies soos van tyd tot tyd bepaal en afgekondig.

Bankbesonderhede : ABSA, NG Westergloed, 1070580086