Visie

Christus, alles en in almal.


Missie

NG Gemeente Nelspruit-Westergloed is daartoe verbind om onder leiding van die Drie-enige God, die Bybel en ons Gereformeerde Belydenis, mense te begelei tot:

  • ‘n Lewende verhouding met Jesus Christus
  • Egte aanbidding
  • Liefdevolle onderlinge sorg
  • Dinamiese woord- en daadgetuienis.

Geloofsbelydenis

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.


Personeel

Ds. Marius Swart

Ds. Marius Swart
Leraar

Ds.Eliska Muller
Leraar

Melinda Thom
Finansiele Beampte

Flip Kleynhans
Uitvoerende Beampte


Miranda van Heerden
Musiek leier

Bettie Barnard
Koster

Reginal Mgwambe
Algemene werker

Grace Mogakane

Grace Mogakane
Assistent-Koster